PONDUS Jubileumsposter

Sjelden reklameposter for 10 års jubileumet til Pondus på Sentrum Scene i Oslo. Posteren er rullet 

A3 format

kr 140,00