Jeg har samlet på KISS siden jeg ble fan i 1980

Siden den gang har jeg samlet og samlet. Flere ganger har jeg møtt KISS, vært på en rekke konserter og flere KISS Kruise. I mange år har jeg kjøpt opp samlinger, og det sier seg at det blir en god del dubletter av slikt. Når jeg ikke lengre har så mye å bytte mot, så velger jeg å selge unna en del fra det store lageret

Gjennom årene har jeg hatt mange fornøyde KISS fans som har byttet og handlet med med. Jeg tør påstå at alle sammen har vært fornøyd med handelen. Det er i alle fall målet mitt. 

Objektene jeg selger er ikke alt nye varer. Noe bærer preg av å ha vært i små guttehender som stolt viste frem noe fra samlingen i friminuttet på barneskola. Det er gitt en kvalitetsvurdering på alt som tilbys. Om du skulle være uenig med min vurdering så tar du kontakt med meg. Vi finner alltid en løsning hvis du ikke er helt fornøyd