Gene Simmons in spider web

Meget pent eksemplar med litt taperester. 

Rulleposter

Vil si den er all over VG+

kr 200,00