POSTER Gene Simmons on glass cube

POSTER magazine 1977

Svake hjørner ( avflasset ), men hel 

VG+

kr 100,00