OKEJ nr 3 1987

3 sider om Salme Oja som gikk til topps i Kvitt eller dobbelt om KISS

VG+

SWE

kr 30,00