Kalender KISS 1996

Mest bilder fra 70 tallet. Ett usminket 1992

Bildet er fra baksiden av kalenderen

UK EX

kr 100,00